Detská besiedka

Detská besiedka sa počas školského roka stretáva každú nedeľu o 10:00. Začiatok je v chráme Božom, kde po programe určenom deťom a požehnaní spoločne odchádzajú do zborového domu, kde je pre nich pripravený ďalší program.

Čo robíme na detskej besiedke?

Rozprávame si biblické príbehy, prispôsobené tak, aby deti rozumeli a naučili sa z nich, čo Pán Boh od nás chce
Učíme sa verše z Biblie
Spievame piesne
Hráme sa
Vyrábame si zaujímavé veci
Modlíme sa
Trávime čas s Pánom Bohom

Tiež pre deti pripravujeme Detské Služby Božie, ktoré sa konajú každú druhú nedeľu v mesiaci o 9:00 hod. v chráme Božom. Programovo sú určené pre deti vo veku od 2-10 rokov.

V priebehu roka sa s deťmi stretávame aj na špeciálnych akciách ako napr. karneval, sánkovačka, výlety, párty alebo letný tábor. Deti prispievajú programom aj počas rôznych sviatkov a príležitostí v cirkevnom zbore v priebehu roka.
Všetky deti aj rodičov srdečne pozývame a tešíme sa na vás!