Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku – ZMENA

Vzhľadom na zmenu podmienok konania hromadných podujatí v okrese Svidník sa mení program DD VD. Televízne služby Božie z chrámu sv. Trojice z Prešova si môžete pozrieť na RTVS3 – 19. 09. 2021 o 09.30 s témou DDVD 2021 „Labyrint sveta a raj srdca“. Účasť na službách Božích je určená len pre účastníkov z domáceho prešovského cirkevného zboru.