Dovalovské mosty

Dovalovské mosty sú občasníkom cirkevného zboru v ktorom veríme nájdete inšpiráciu pre duchovný život. Zároveň má za cieľ informovať o dianí v cirkevnom zbore.