Pamiatka posvätenie chrámu Božieho

Milí priatelia.

V nastávajúcu nedeľu 13.11.2022 slávime v našom cirkevnom zbore pamiatku posvätenia chrámu Božieho. Popoludní od 14:00 plánujeme vytvoriť priestor pre spoločné stretnutie pri slove o Kristíne a Márii Royovej (poslúži br. Pavol Trúsik – sen. dozorca Považského seniorátu), ich piesňach a tiež šálke dobrej kávy „AUGUST ROY“. Ak to uznáte za vhodné, šírte prosím informáciu medzi svojimi blízkymi. Budeme za to vďační a budeme sa tešiť vašej prítomnosti dopoludnia aj popoludní v nedeľu 13.11.2022.