POMOC v čase karantény spôsobenej koronavírusom

POMOC v čase karantény spôsobenej koronavírusom

Milí bratia a milé sestry v Kristovi.

V týchto dňoch, počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu, si uvedomujeme zodpovednosť za svoje aj zdravie iných. Dokazujeme to tak, že sa riadime pokynmi, ktoré nám odporúčajú odborníci a kompetentní ľudia z prostredia vlády a medicíny. Napriek snahe v mnohých prípadoch nie je možné tieto pravidlá dodržiavať z rozličných dôvodov predovšetkým: technických, fyzických či iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej a duchovnej.

V oblasti telesnej Vám vieme:
– zabezpečiť doma vyhotovené ochranné rúško,
– zabezpečiť nákup potravín, prípadne vybrať Vám nevyhnutné lieky predpísané lekárom.

V oblasti duchovnej:
– dodanie nedeľných pobožností do poštových schránok,
– telefonický rozhovor.

V prípade, že potrebujete pomôcť uvedeným či iným spôsobom, kontaktujte nás, čím môžete znížiť riziko nákazy. Nakaziť sa môže ktokoľvek a akokoľvek. Rizikovou skupinou v kontexte nákazy koronavírusom sú seniori nad 60 rokov, diabetici, onkologickí pacienti, astmatici a ľudia s kardiovaskulárnymi problémami.

Je nebezpečné podceňovať tieto fakty, a to aj napriek tomu, že sa človek cíti vitálny, je pohybovo schopný a vie si veci zabezpečiť sám. Vzhľadom na reálne nebezpečenstvo nákazy prenechajte jednotlivé činnosti na svojich rodinných príslušníkov alebo na nás.
Zároveň Vás chceme poprosiť v prípade, že viete o niekom, ku komu sa tieto informácie nedostali (napr. susedia či priatelia), informujte ich o tom telefonicky a v prípade záujmu aj nás.

Záverom dávam do pozornosti webový odkaz na kázne a bohoslužby v ECAV

https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/online-prenosy-kazni-a-prihovorov-zoznam


Kontakt:
Evanjelický farský úrad, Dovalovo 144, Liptovský Hrádok
ecavdovalovo@gmail.com 0918 828 329