REŽIM BOHOSLUŽIEB 27. 06. 2022 – 03. 07. 2022

V chráme Božom môžu pre verejnosť prebiehať služby Božie v režime „ZÁKLAD“.

LIVE PRENOS služieb Božích môžete sledovať na facebookovej stránke – Cirkevný zbor L. Hrádok – Dovalovo