OZNAMY

Týždeň od 27. 06. 2022 do 03. 07. 2022

Pondelok:

Utorok:
18.00 – biblická hodina (aj online) NEBUDE na google meet

Streda:
7.30 – 14.00 EVN ZŠ Hradná

Štvrtok:
19.00 – skupina mužov (Dovalovo)

Piatok:
16.30 – vyučovanie konfirmácie
18.00 – dorast

Sobota:
19.00 – mládež

Nedeľa:
10.00 – služby Božie LIVE na FB ECAV LH-Dovalovo


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)