OZNAMY

Týždeň od 02. 12. 2019 do 08. 12. 2019

Pondelok:
17:30 – vyučovanie gitary – staršia skupina/18:10 – mladšia skupina

Utorok:
17:00 – adventné služby Božie

Streda:
7:30 – 13:00 – EVN ZŠ Hradná
17:00 – Klub „šikovných rúk“

Štvrtok:
16:00 – vyučovanie konfirmandov 1. ročníka
17:00 – adventné služby Božie

Piatok:
14:45 – EVN MŠ Dovalovo
16:30 – vyučovanie konf. 2. ročníka/18:00 – stretnutie dorastu

Sobota:
19:00 – stretnutie mládeže

Nedeľa:
10:00 – služby Božie – 2. adventná nedeľa