OZNAMY

Týždeň od 17. 01. 2022 do 23. 01. 2022

Pondelok:

Utorok:
14.00 – ENV SOŠLaD
18.00 – biblická hodina online aj na fare – na google meet

Streda:
07.30 – 14.00 – EVN ZŠ Hradná

Štvrtok:

Piatok:
17.00 – vyučovanie konfirmandov
18.00 – stretnutie dorastu

Sobota:
9.00 – online detská besiedka
19.00 – stretnutie mládeže

Nedeľa:
10.00 – služby Božie LIVE na FB ECAV LH-Dovalovo


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)