OZNAMY

Týždeň od 26. 09. 2022 do 02. 10. 2022

Pondelok:
14.00 – EVN SOŠDaL

Utorok:

Streda:
7.30 – 13.30 – EvN ZŠ Hradná

Štvrtok:
15.45 – vyučovanie konfirmandov

Piatok:
16.30 – detská besiedka
18.00 – stretnutie dorastu

Sobota:
19.00 – stretnutie mládeže

Nedeľa:
10.00 – služby Božie s Večerou Pánovou – Zlatá konfirmácia LIVE na FB ECAV LH-Dovalovo


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)