OZNAMY

Týždeň od 30. 01. 2023 do 05. 02. 2023

Pondelok:
14.00 – EVN SOŠDaL

Utorok:
17.00 – zasadnutie hospodárskeho výboru

Streda:
7.30 – 13.30 EVN ZŠ Hradná
17.00 – biblická hodina

Štvrtok:
14.45 – náboženstvo MŠ
15.45 – vyučovanie konfirmácie

Piatok:
14.30 – vyučovanie hry na gitare
16.30 – detská besiedka
18.00 – stretnutie dorastu

Sobota:
18.30 – stretnutie mládeže

Nedeľa:
10.00 – služby Božie LIVE na FB ECAV LH-Dovalovo


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)