OZNAMY

Týždeň od 14. 06. 2021 do 20. 06. 2021

Pondelok:

Utorok:
14.00 – ev. náboženstvo SOŠLaD
19.00 – online biblická hodina – na google meet

Streda:
8.00 – 14.00 – ev. náboženstvo ZŠ Hradná

Štvrtok:
16.30 – vyučovanie konfirmandov
19.00 – skupina mužov

Piatok:
18.00 – dorast

Sobota:
10.30 – online detská besiedka – na google meet
19.00 – mládež

Nedeľa:
10.00 – služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)