OZNAMY

Týždeň od 25. 01. 2021 do 31. 01. 2021

Pondelok:

Utorok:
18.00 – biblická hodina – online na google meet

Streda:

Štvrtok:
16.30 – online vyučovanie konfirmandov
19.00 – stretnutie mužov – online na google meet

Piatok:
18.00 – online dorast – online na youtube ECAV Hybe

Sobota:
10.30 – detská besiedka – online na google meet
18.30 – online mládež

Nedeľa:
10.00 – služby BožieLIVE na FB ECAV LH-Dovalovo


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)