OZNAMY

Týždeň od 13. 07. 2020 do 19. 07. 2020

Pondelok:

Utorok:

Streda:
14:00 – služby Božie v DSS Červený kríž

Štvrtok:

Piatok:
18:00 – dorast

Sobota:
18:20 – mládež

Nedeľa:
10:00 – služby Božie


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)