OZNAMY

Týždeň od 20. 09. 2021 do 26. 09. 2021

Pondelok:

Utorok:
14.00 – EVN SOŠLaD

Streda:
7.30 – 13.30 EVN ZŠ Hradná

Štvrtok:

Piatok:
18.00 – dorast

Sobota:
19.00 – mládež

Nedeľa:
10.00 – služby Božie


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)