OZNAMY

Týždeň od 25. 09. 2023 do 01. 10. 2023

PONDELOK:
08.00 – darovanie krvi (zborový dom- Dovalovo 144)

UTOROK:
14.00 – EvN SOŠL
17.00 – stretnutie rodičov konfirmandov

STREDA:
7.30 – 13.30 – EvN ZŠ Hradná

ŠTVRTOK:

PIATOK:
16.30 – detská besiedka
18.00 – stretnutie dorastu

SOBOTA:
18.00 – nácvik spevokolu

NEDEĽA:
10.00 – služby Božie s VP (Zlatá konfirmácia) LIVE na FB ECAV LH-Dovalovo


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)