OZNAMY

Týždeň od 21. 09. 2020 do 27. 09. 2020

Pondelok:
13:30 – 15:30 – EVN SOSLaD
18:00 – stretnutie mužov (Pribylina)

Utorok:
18:00 – biblicka hodina

Streda:
07:30 – 14:00 – EVN ZŠ Hradná
17:00 – chlapčenská skupinka

Štvrtok:
16:30 – vyučovanie konfirmandov

Piatok:
18:00 – stretnutie dorastu

Sobota:
18:20 – stretnutie mládeže

Nedeľa:
10:00 – služby Božie


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)