OZNAMY

Týždeň od 05. 06. 2023 do 11. 06. 2023

PONDELOK:
14.00 – EVN SOŠDaL

UTOROK:

STREDA:
7.30 – 13.30 – EVN ZŠ Hradná
17.00 – biblická hodina – na google meet

ŠTVRTOK:
14.45 – náboženstvo MŠ
15.45 – konfirmácia
PIATOK:
16.30 – detská besiedka
18.00 – stretnutie dorastu

SOBOTA:
14.00 – uloženie urny (D. Ohraďan)
17.00 – konfirmácia
19.00 – stretnutie mládeže

NEDEĽA:
09.30 – služby Božie- Slávnosť konfirmácie LIVE na FB ECAV LH-Dovalovo


QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)