Vianočné oblátky a trubičky

Aj tento rok je možné zabezpečiť si vianočné oblátky, ktoré napečú sestry z nášho cirkevného zboru.
Záujemcovia nech píšu požadované množstvá do formulára umiestneného pri východe z chrámu Božieho, alebo elektronicky cez formulár.