Zborové presbyterstvo

ZBOROVÉ PRESBYTERSTVO

 

Daniel Hanko
zborový farár

Zuzana Pichnarčíková
zborová dozorkyňa

Viera Kovačičínová
zástupca zb. dozorkyňe

Daniel Papaj
kurátor

Marta Maláriková
predseda vnútromisijného výboru

Ján Holda
predseda hospodárskeho výboru

Ivana Pelachová
pokladníčka

Iveta Benková
zapisovateľka

Alena Bendíková
presbyter

Aurel Dúbravec
presbyter

Jana Gajdošová
presbyter

Terézia Gajdošová
presbyter

Peter Choma
presbyter

Peter Pelach
presbyter

Slavomír Švihra
presbyter