Detská besiedka sa počas školského roka stretáva každú nedeľu o 10.00 hod. Začiatok je v chráme Božom. Po programe určenom deťom a požehnaní deti spoločne odchádzajú do zborového domu, kde je pre nich pripravený ďalší program.

Čo robíme na detskej besiedke?

  • rozprávame si biblické príbehy prispôsobené tak, aby deti rozumeli a naučili sa z nich, čo Pán Boh od nás chce;
  • učíme sa verše z Biblie;
  • spievame piesne;
  • hráme sa;
  • vyrábame si zaujímavé veci;
  • modlíme sa;
  • trávime čas s Pánom Bohom.

Pre deti pripravujeme detské služby Božie, ktoré sa konajú každú druhú nedeľu v mesiaci o 9.00 hod. v chráme Božom. Programovo sú určené pre deti vo veku od 2 – 10 rokov.

V priebehu roka sa s deťmi stretávame aj na špeciálnych akciách, ako napr. karneval, sánkovačka, výlety, párty alebo letný tábor. Deti prispievajú programom aj počas rôznych sviatkov a príležitostí v cirkevnom zbore v priebehu roka.

Všetky deti aj rodičov srdečne pozývame a tešíme sa na vás!