Dňa 11. 11. 2023 o 11.11 sa na 11 minút rozozvučia zvony …