Adresa:
Ev. a. v. farský úrad
Dovalovo 144
033 01 Liptovský Hrádok

tel.: + 421 44 522 29 21 / +421 950 567 511
email: ecavdovalovo@gmail.com
GPS: N 49.04904° E 19.76363°

zborový farár:
Daniel Hanko
tel.: + 421 918 828 329
email: daniel.hanko@gmail.com

zborová dozorkyňa:
Zuzana Pichnarčíková
tel: + 421 905 467 602
email: pichnarcikova.zuzana@zoznam.sk

 

Fakturačné údaje

Evanjelický cirkevný zbor a. v. na Slovensku Liptovský Hrádok – Dovalovo
Dovalovo 144
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 319 025 11
DIČ: 202 058 7976

bankové spojenie:

QR kód platby na podporu cirkevného zboru.

IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984

VS : 612100 (cirkevný príspevok)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)