Výlet do Poľska

Soľ nad zlato

Je sobota 26. 10. 2019 a 38 členov CZ, od detí až po seniorov, sa vydáva na zborový výlet do Poľska. S modlitbou na perách o bezpečnú cestu a požehnaný čas, čosi po piatej hodine rannej, vyrážame autobusom z dovalovského námestia. Po vyše troch hodinách cesty vystupujeme na parkovisku pod niekdajším kráľovským sídlom Wawel v Krakowe. Hoci je zahmlené ráno a z hradu sú vidieť len vežičky, vydávame sa popri rieke Visle na jeho obhliadku. Po príchode na nádvorie sa niektorí z nás rozhodnú pre návštevu tamojšieho múzea, iní sa kochajú pamiatkami a vyhliadkou na Vislu. Rýchlym tempom potom spoločne absolvujeme prehliadku námestia s kŕdľami holubov a na tržnici márne pátrame po vychýrených krovkách. Tých sa dočkáme až pri vstupe do soľnej bane vo Wieliczke, ktorá je cieľom nášho výletu. Táto poľská perla, ktorá je od roku 1978 zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO, sa nachádza asi 15 km od Krakowa.

Po pridelení sympatickej českej sprievodkyne a jej pokynoch začíname prehliadkou bane. Tá trvá približne 2,5 hodiny a začína zostupom po 380-tich drevených schodoch do hĺbky 136 m.

Na 3 km dlhej turistickej trase si prezeráme techniku, pomocou ktorej sa kedysi ťažila soľ, drevené konštrukcie, kaplnky, jazierka so soľankou, zdobené sály, soľné sochy. Od sprievodkyne sa dozvedáme, že toto veľkolepé dielo vzniklo vďaka ľudskému úsiliu a tvrdej práci nielen baníkov, ale aj koní, ktoré tam pracovali celý svoj život.

V hĺbke 101 m pod zemou vchádzame do prekrásnej, ale aj najväčšej sály, do kaplnky sv. Kingy, v ktorej sa konávajú aj nedeľné bohoslužby a občas aj svadby. Kocháme sa pohľadmi na nádherné lustre zhotovené z kryštálov soli, na reliéfy zo života Ježiša vytesané do stien, ako napríklad Jozef s Máriou a malým Ježiškom na osliatku, Dvanásťročný Ježiš v chráme, Ježiš s dvanástimi učeníkmi, Svadba v Kaáne Galilejskej, Posledná večera a tiež na sochu ukrižovaného Ježiša.

A toto všetko je zo soli, ktorú máme možnosť ochutnať aj v jednej z mnohých chodieb.
Unavení a plní zážitkov sa nakoniec dostávame 4-poschodovým výťahom na povrch zeme. V obchodíku so suvenírmi míňame posledné zloté a ukončujeme výlet v tomto prekrásnom prostredí.

Ďakujeme Pánu Bohu za ochranu počas celého výletu, ako aj za spoločne strávený čas s bratmi a sestrami z nášho CZ.

Jana Gajdošová