OZNAMY

Týždeň od 20. 05. 2024 do 26. 05. 2024

PONDELOK:
18.00 - služby Božie - 2. slávnosť svätodušná

UTOROK:
14.00 - EVN SOŠLaD

STREDA:
07.30 - 13.30 - EVN ZŠ Hradná
17.00 - biblická hodina - na google meet

ŠTVRTOK:
14.45 - náboženstvo MŠ

PIATOK:
14.15 - vyučovanie hry na gitare
15.00 - konfirmácia
16.30 - detská besiedka
18.00 - stretnutie dorastu

SOBOTA:
19.00 - zasadnutie zb. presbyterstva

NEDEĽA:
10.00 - služby Božie s VP (úvod zb.presbyterov) - LIVE na FB ECAV LH-Dovalovo