OZNAMY

Týždeň od 15. 04. 2024 do 21. 04. 2024

PONDELOK:

UTOROK:
14.00 - EVN SOŠLaD

STREDA:
07.30 - 13.30 - EVN ZŠ Hradná
17.00 - biblická hodina - na google meet

ŠTVRTOK:
14.45 - náboženstvo MŠ
19.00 - stretnutie mužov (L. Peter)

PIATOK:
14.15 - vyučovahia hry na gitare
15.00 - konfirmácia
16.30 - detská besiedka
18.00 - stretnutie dorastu

SOBOTA:
18.00 - nácvik spevokolu

NEDEĽA:
10.00 - služby Božie - LIVE na FB ECAV LH-Dovalovo