ZBOROVÉ PRESBYTERSTVO

Daniel Hanko

zborový farár

Zuzana Pichnarčíková

zborová dozorkyňa

Viera Kovačičínová

zástupkyňa zb. dozorkyne

Peter Pelach

kurátor


Marta Maláriková

predsedníčka vnútromisijného výboru

Ján Holda

predseda hospodárskeho výboru

Ivana Pelachová

pokladníčka

Iveta Benková

zapisovateľka

Alena Bendíková

presbyterka

Aurel Dúbravec

presbyter

Jana Gajdošová

presbyterka

Terézia Gajdošová

presbyterka

Peter Stacho

presbyter

Mária Stachová

presbyterka

Peter Choma

presbyter