Zlatá konfirmácia

V druhú októbrovú nedeľu sa v našom cirkevnom zbore konala slávnosť zlatej konfirmácie.

Od 18. mája 1969 uplynulo 50 rokov, čo sme prvýkrát prijali sviatosť Večere Pánovej. Stáli sme pri oltári aj teraz, hoci v inom šate a poznačení vráskami, ale verní vyznať vieru v Trojjediného Pána.

Na úvod nás biblickým textom Zjavenie Jána 3, 20–22 pozdravila dozorkyňa Zuzana Pichnarčíková. Kázňou na tému Božia dobrota (Žalm 25, 8–15) nám poslúžil náš farár Daniel Hanko.

Pri káve a spoločnom obede sme spomínali na farára Štefana Mosného, ktorý nás konfirmoval a viedol počas dvojročnej výučby. Spomínali sme na časy veselé i menej veselé. Tichú modlitbu sme venovali dvom našim vrstovníkom na cintoríne, kde sme im na hroby položili kyticu kvetov.

Bol to čas prežitý v Božej prítomnosti, plný lásky a pohody.

… preto neprestávajme sa modliť a za všetko ďakujme…

V Dovalove 13. 10. 2019

 Z. Barteková